Czy i jaki kontakt powinni mieć biskup, przełożony zakonny, współbracia prezbiterzy z ex-księdzem?
1. W napisanych przez św. Ignacego z Loyoli Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego znajdujemy fragmenty dotyczące sposobu postępowania przy odchodzeniu kogoś z zakonu. Założyciel jezuitów udziela trzech rad. Po pierwsze, "niech opuści dom [zakonny], o ile możności, bez zniesławienia i wstydu i weźmie ze sobą wszystkie swoje rzeczy"; po drugie, "niech Przełożony stara się tak z nim rozstać, by w miarę możliwości zachował miłość i życzliwość dla domu [zakonnego]"; po trzecie, "niech stara się [przełożony] wesprzeć go modlitwą i radą oraz tym, co mu podsunie miłość".
Zasady te możemy odnieść do sytuacji, w których ksiądz diecezjalny lub zakonny porzuca kapłaństwo. Wiele zależy od okoliczności takiego odejścia. Niekiedy jest to odejście burzliwe, związane z poważnymi grzechami porzucającego stan kapłański księdza. Czasem mamy do czynienia z odejściem cichym, jakby bez zewnętrznej historii, choć zapewne z długą historią wewnętrznych rozterek i wątpliwości. W każdej sytuacji trzeba się starać, aby nie zaostrzać niepotrzebnie problemu i nie rozniecać różnego rodzaju domysłów i plotek. Bywa jednak i tak, że skandal i publiczne zgorszenie są nieuniknione. (...)

 

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Pastores poleca