Piękną tradycję mają w Rzymie...1 Jak co roku papież spotyka się ze swoimi księżmi pracującymi w diecezji rzymskiej. Fakt spotykania się biskupa ze swymi prezbiterami zapoczątkował Jan Paweł II, pokazując tym samym, jak ważne jest "duszpasterstwo księży". Wypowiedzi papieskie stanowiły odpowiedź na stawiane pytania i sugestie niektórych pro­boszczów czy wikariuszy, rozszerzone o wiele cennych myśli dotyczących sytuacji Kościoła i istoty sakramentu święceń. (...)

 

KS. TADEUSZ ALEKSANDROWICZ

Pastores poleca