Myśl Johna Henry'ego Newmana, nazywanego milczącym ojcem II So­boru Watykańskiego, jest współcześnie przedmiotem refleksji rozwijanej w bardzo różnych perspektywach intelektualnych.
Bogactwo dorobku tego anglikańskiego kapłana i katolickiego kardynała sprawia, iż poszczególni autorzy koncentrują uwagę na przeciwstawnych elementach jego dorobku. Doceniają odpowiednio bądź to zawarte w nim akcenty egzystencjalno-intuicyjne, bądź dowartościowanie czynnika racjonalnego. Odwołują się albo do jego wypowiedzi zachęcających do wierności tradycji, albo zachwycają się opracowaną przez niego teorią rozwoju  doktryny  chrześcijańskiej.  Inspiruje  ich  jego  osobista  wizja świętości, kłopotów natomiast nastręcza wypowiedź o tym, że modlitwa jest dla nas, ludzi, językiem obcym, a nauczyć się jej można tylko przez ćwiczenie. (...)

WOJCIECH ŻYCIŃSKI SDB

Pastores poleca