Często narzekamy na kontakty z ludźmi. Nawet jeżeli pozornie są one poprawne, to nieraz czujemy ich powierzchowność, rutynę, ograniczenie do "załatwiania spraw". Czujemy się samotni, niezrozumiani we współpracy z ludźmi, wśród których pracujemy i którym służymy. Nie potrafimy się dogadać, ustalić wspólnych planów. Proboszczowie narzekają na wikariuszy, wikariusze na proboszczów, niemało napięć rodzi się pomiędzy współbraćmi w zgromadzeniu zakonnym. Mówimy: "Z nim się nie można dogadać" albo: "Nic z nim nie można ustalić". Często unikamy trudnych tematów, by nie "zadrażniać". Co robić? Czy prosić o przeniesienie do innej parafii lub czekać na dekret przeniesienia, czy też starać się rozmawiać i tworzyć wspólną strategię działania? Tylko jak? Coraz częściej szukamy odpowiedzi w psychologii komunikacji. I słusznie, ale czy potrafimy korzystać z tej psychologii? (...)

 

JERZY GRZYBOWSKI

Pastores poleca