Termin "indywidualizm" etymologicznie wywodzi się od łacińskiego słowa individuum, używanego na oznaczenie czegoś niepodzielnego lub stanowiącego samodzielną całość. Współcześnie pojęcie to cechuje się dużą wieloznacznością i pojawia w różnych kontekstach, między innymi w kontekście filozoficznym i psychologicznym. (...)

 

S. BEATA ZARZYCKA ZSAPU

Pastores poleca