W kontekście Waszego kongresu zatytułowanego "Homilia - między celebracją a służebnością" chciałbym na początku przywołać pewną zasadę natury teologiczno-duchowej, rządzącą posługą głoszenia słowa w trakcie liturgii.
Zgodnie z nią również odbiór słowa w liturgii jest wyrazem wspólnego pozostawania pod wpływem słowa Bożego - w słuchaniu go "ze czcią", jak przypomina konstytucja Dei Verbum, właściwym dla całego Kościoła w każdym czasie. Przede wszystkim dlatego, że także homilia jest przekazywaniem słowa Bożego, a poza tym również z tej racji, iż pierwszeństwo jest pozostawione inicjatywie Boga, który działa skutecznie w tym słowie i przez nie.  (...)

KS. BP MARIANO CROCIATA

Pastores poleca