Rzeczywistość wypełniona jest obfitością najprzeróżniejszych znaków. Są pośród nich znaki bardzo czytelne i klarowne. Są i takie, których sensu nie rozumiemy. Są również takie, które mają posiadać ukrytą symboli­kę, mogącą na nas oddziaływać, mimo naszej nieświadomości (jak np. znaki satanistyczne, powiązane z tożsamością i funkcjonowaniem różnych sekt, wierzeń niechrześcijańskich, czy też z szerokim fenomenem New Age). Wielość i zróżnicowanie znaków odwołuje się tak do sfery sacrum, jak profanum. Każde państwo czy naród posiada przynajmniej kilka znaków świadczących o jego tożsamości i odrębności. Są to w pierwszej ko­lejności flaga, herb oraz hymn państwowy. Każda instytucja stara się od początków swego funkcjonowania opracować czytelny "znak firmowy", któremu jest niejednokrotnie wierna nie tylko przez lata czy dziesię­ciolecia, ale nawet wieki. Cały szereg znaków okazuje się niezbędny w życiu ludzkiej społeczności. Wystarczy wspomnieć o znakach drogowych, odnoszących się do funkcjonowania służby zdrowia, przemieszcza­nia się pieszych, czy tras wędrówek pośród dziewiczej przyrody, znakach rozpoznawczych, fabrycznych, ochronnych, korektorskich i nawigacyjnych. (...)

ALEKSANDER JACYNIAK SJ

Pastores poleca