Od Redakcji
KAZIMIERZ PEK MIC    5

Artykuły
WOJCIECH GIERTYCH OP, Szczęście się przyjmuje 7
KS. GRZEGORZ STRZELCZYK, Szczęście Jezusa 15
MATEUSZ ROMAN HINC OFMCap, Logika świata a logika chrześcijańska 22
KRZYSZTOF WIELECKI, Nieszczęsne badania szczęścia 31
KS. Gisbert GRESHAKE, Już tutaj "tamten świat" 42
ANDRZEJ DERDZIUK OFMCap, Radość świętych 51
MICHAŁ ZIOŁO OCSO, Czy mnisi są szczęśliwi? 60

Nasza rozmowa
Nie da się podzielić wieczności na godziny.
Rozmowa z KS. BP. JANEM BERNARDEM SZLAGĄ    69

Duch Jezusa jest mocniejszy.
Rozmowa z S. BRIEGE McKENNA OSC    76

Nasza modlitwa
KS. ADAM RYBICKI, Świątobliwy, ale nieszczęśliwy 81
ANDRZEJ RUSZAŁA OCD, Widzę niebo otwarte 89
PIOTR KASIŁOWSKI SJ, Odmienieni przez smutek 97
O. PIERRE-MARIE DELFIEUX, Magnificat 102

Nad nauczaniem Kościoła
RYSZARD SZMYDKI OMI, Wszystkie siły dla ewangelizacji 107
KS. WOJCIECH RZESZOWSKI, Posługa władzy i posłuszeństwo 116

Z życia Kościoła
DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Kościół winien ludzkiemu nieszczęściu?    125
JAROSŁAW DUDAŁA, Księża, zakładajcie rodziny... zastępcze! 134

Pytania i odpowiedzi
JANUSZ ZAWADKA MIC, Tak dla Tajemnicy szczęścia? 143

Świadectwa
On myśli o mnie bardziej niż ja o sobie 149
Nie dla hipokryzji 151
Bóg nigdy mnie zawiódł 154
Ręce lekarza 161
Najdłuższa noc w życiu    164
Wyspowiadałem „diabła” 167
Dłoń Wielkiego Reżysera 168

Lektury 172
Kultura    186
Ogłoszenia    191
To Our Readers    194
Contents    196

Pastores poleca