Jako kapelan wojskowy posługiwałem żołnierzom podczas pierwszej zmiany Polskiego Kontyngentu, stacjonując w Babilonie. Było to bezpośrednio po zakończeniu regularnej wojny z armią Saddama Husajna. Dzia­łania polskich żołnierzy na misji w Iraku służyły w głównej mierze przy­wróceniu ładu społecznego i stabilizacji w życiu społecznym po za­kończonej tam wojnie. Społeczność lokalna entuzjastycznie witała polskich żołnierzy. Podczas spotkań wielokrotnie podkreślano chęć współpracy w zabezpieczeniu ładu i porządku, gdyż nie było policji, armii ani innych instytucji porządkowych.

Wojsko było jedynym gwarantem bezpie­czeństwa, stąd częste patrole na ulicach miast i wsi w dzień i w nocy. Pol­scy żołnierze tworzyli i szkoli­li tamtejsze oddziały policji i wojska. (...)

KS. P. M.

Pastores poleca