Czy ksiądz nie może angażować się w politykę?

Nie sądzę, aby na tak sformułowane pytanie można było odpowiedzieć jednoznacznie: "tak" lub "nie". Odpowiedź zależy bowiem od tego, jak rozumiemy "politykę" i co mamy na myśli, mówiąc o "zaangażowaniu". Przecież dla niektórych wyraźny głos Kościoła w sprawie takiej czy innej ustawy aborcyjnej jest już niedopuszczalnym "mieszaniem się w politykę", gdy tymczasem w ten sposób Kościół pełni po prostu swoją misję, do czego przecież ma pełne prawo. Hasło: "Kościół nie powinien uprawiać polityki" jest często wykorzystywane w sposób podstępny, by kneblować usta Kościołowi i spychać go do sfery całkowicie prywatnej. (...)

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Pastores poleca