Kim był ten człowiek? Wielu z nas, odpowiadając na pytanie: "Jan Paweł II - kto to taki?", odpowie tak, jak na co dzień myśli: "Papież-Po­lak". Piszący te słowa nie jest ani eklezjologiem, ani teologiem, ani watykanistą - jest pisarzem. I właśnie jako pisarz, krawiec słów, opowiadacz ludzkich historii, widzę, jaki dramat zawiera w sobie określenie: Papież-Polak. Widzę, że ta oczywista i ze wszech miar słuszna odpowiedź mieści w sobie wiele - sprzeczność, paradoks, napięcie, tajemnicę, dramat osoby. Namiestnik Chrystusowy, następca św. Piotra, zwierzchnik Kościoła katolickiego. Pontifex Maximus - te wszystkie określenia akcentują związanie osoby z wybraniem, urzędem, funkcją sprawowaną dla Kościoła powszechnego, który jest i Ludem Bożym, i Mistycznym Ciałem Chrystusa. Powszechność musi być czymś ponad wszystkim partykularyzmami, musi być przeciw podziałom. (...)

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Pastores poleca