"Ukrzyżowali [Jezusa i złoczyńców], jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie" (Łk 23,33). "Dobry łotr" i "zły łotr" - tradycja często ich sobie przeciwstawiała, ale może nie trzeba rozdzielać tych, których złączył krzyż? W godzinie próby często jesteśmy zarazem jednym i drugim - tym, który wątpi, i tym, który wierzy. W obliczu tajemnicy zła jedynie Chrystus może nas zjednoczyć w ufności.
Tylko obecność Boga, który stał się człowiekiem, wyzwala nas z bezsensu cierpienia. Krzyż przeżywany z Chrystusem może stać się miejscem wstrząsającego zwrócenia naszego spojrzenia na Boga, na siebie samych, na braci. (...)

S. JEANNE

1 De la croix douloureuse a` la croix glorieuse. Le bon larron (Luc 23,33-43), "Sources Vives" (Fraternités Monastiques de Jérusalem, Paris), 153 (wrzesieñ 2010), s. 129-133. Tytuł pochodzi od Redakcji.

 

Pastores poleca