Drodzy bracia biskupi i prezbiterzy! Drodzy bracia i siostry w Chrys­tusie!
W kontekście refleksji, jaką podejmujemy na sympozjum "Ku uzdrowieniu i odnowie", pamiętamy, że jesteśmy tutaj tego wieczoru nie tylko jako ludzie wierzący, ale także jako pokutnicy.
Tragedia seksualnego wykorzystywania małoletnich przez chrześcijan, zwłaszcza duchownych, to powód wielkiego wstydu i ogromne zgorszenie. Jest to grzech, o którym sam Jezus powiedział: "Byłoby lepiej dla niego [tego, kto go popełnił], gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych" (Łk 17,2). Wykorzystanie seksualne jest zbrodnią, która, w istocie rzeczy, powoduje prawdziwe doświadczenie śmierci niewinnych ofiar. Jedynie Bóg, mocą Ducha Świętego, może je przywrócić na nowo do życia. Dlatego z głębokim przekonaniem o wymowie naszego gestu, zwracamy się do Pana z błaganiem.
Ów gest oczyszczenia ogarnia i zobowiązuje cały Kościół. Każdy z nas - biskupów, przełożonych zakonnych, wychowawców, wszystkich chrześcijan - cierpi z powodu tego, co się wydarzyło. Modlimy się, ażeby zstą­pił na nas Duch Boży, który leczy i wszystko radykalnie odnawia. (...)

KS. KARD. MARC OUELLET

Pastores poleca