AGATA MIREK

Nie sposób opisać "czasu pogardy", jaki zapanował po II wojnie światowej w krajach objętych totalitarną ideologią komunistyczną. Był to czas pogardy dla prawdy i sprawiedliwości, dla religii i całej kultury; pogardy dla Boga, która doprowadziła do pogardy człowieka. Kościół, który głosi człowiekowi Ewangelię miłości i zbawienia, stał się przedmiotem zaciekłych, systematycznych i długotrwałych prześladowań ze strony komunistycznej władzy.
W Polsce największe nasilenie komunistycznego terroru nastąpiło w latach 1945-1956. Po uporaniu się ze zbrojnym podziemiem i opozycją polityczną przystąpiono do działań represyjnych wymierzonych w Kościół katolicki. Korzystając z luki prawnej powstałej po wypowiedzeniu konkordatu, prowadzono politykę faktów dokonanych, chcąc zmusić hierarchię do aprobaty poczynań władz.
Pierwszym celem ataków miały być zakony. Rządzący doskonale zdawali sobie sprawę z wpływu, jaki na społeczeństwo polskie wywierały siostry zakonne, dlatego właśnie im wytoczono ostrą i bezwzględną walkę, dążąc do usunięcia ich na margines życia społecznego, a z czasem do całkowitej likwidacji zakonów. Komunistyczny reżim w Polsce dysponował całym arsenałem metod i form represji wobec wspólnot zakonnych, poczynając od działań administracyjnych, uderzając w byt prawny zakonów poprzez przemoc fizyczną wobec członków wspólnot zakonnych, jak również bezwzględną kontrolę środków do życia, aż po cenzurę i kłam­liwą propagandę.
Szczególne ""zagrożenie" ze strony zakonnic widziały władze w ich kon­taktach z dziećmi i młodzieżą, dlatego w pierwszej fazie walki z zako­nami przede wszystkim zamykano szkoły prowadzone przez zgromadzenia, upaństwawiano placówki opiekuńczo-wychowawcze, szpitale, a nawet za­kazano osobom zakonnym prowadzenia lekcji religii w szkołach.
Wśród tego "huraganu bezprawia" wyjątkowo brutalną metodę walki zastosowano w 1954 roku wobec zakonów żeńskich w diecezji wrocławskiej, opolskiej i katowickiej, przeprowadzając tam tak zwaną akcję pod kryptonimem "X-2", w wyniku której utworzono osiem obozów pracy przy­musowej dla ponad tysiąca sióstr z Dolnego i Górnego Śląska. Była to – według opinii władz – najpoważniejsza operacja z udziałem UB, wymierzona w zakony żeńskie. (...)

Pastores poleca