JADWIGA ZIĘBA

"Co ma Bóg do szatana?" - prowokująco pytają autorzy przewodnika dotyczącego pseudoegzorcyzmów. Ukryta w nim inwersja bulwersuje, bo przecież to diabeł oraz inne demony miały "coś" do Boga. Mimo że "zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, same uczyniły się złymi" (por. Sobór Laterański IV). Dodatkowo niepokój wzbudza fakt, że z "usług" fałszywych egzorcystów licznie korzystają katolicy. Wobec zjawiska pseudoegzorcystów nadzieję budzi działalność polskich księży-egzorcystów (obecnie około 120), których koordynatorem jest ks. Marian Piątkowski. Ich wkład w posługę egzorcystyczną w Europie, a także na świecie, jest znaczący i kompetentny. Obejmuje on między innymi międzynarodową, interdyscyplinarną współpracę i współorganizowanie czte­rech Europejskich Konferencji Posługi Uwalniania w Częstochowie (2005, 2007, 2009 i w lipcu 2011). Wypowiedzi 60 księży-egzorcystów - zawarte  w  pierwszych  polskich  badaniach  ankietowych  przeprowadzonych wśród około 90 egzorcystów - stanowią kolejną odsłonę kulisów ich posługi. Z jej perspektywy widać realizm problematyki związanej z egzorcyzmowaniem i podstawy do określenia wyzwań dla duszpasterstwa w Polsce. (...)

Pastores poleca