KS. WOJCIECH NOWACKI

Jednym z charakterystycznych elementów katolickiej Odnowy Charyzmatycznej jest doświadczanie radosnej wolności dzieci Bożych. Wolność ta rodzi się z przyjęcia pełnego mocy słowa Bożego. Jest ona owocem osobistego doświadczenia miłości Bożej i powierzenia się Bogu oraz wyzwolenia z grzechu i innych form zniewolenia. Duchowa wrażliwość, któ­rą pogłębia osobiste i wspólnotowe doświadczenie obecności i działania Ducha Świętego, przyczynia się do odkrywania, że słowo Jezusa także dziś jest pełne mocy i niesie wyzwolenie ludziom dręczonym przez złego ducha.
Już w początkach współczesnego ruchu charyzmatycznego osoby doświadczające napełnienia Duchem Świętym i przyjmujące w pokorze Jego charyzmaty podejmowały modlitwę za innych. Czasem podczas takich modlitw zdarzały się manifestacje działania złego ducha w osobach, za które się modlono. Takie osoby, dzięki modlitwie pełnej wiary, doświadczały nierzadko duchowego uwolnienia.
Potrzebę  wsparcia  tych  spontanicznie  podejmowanych  wysiłków modlitewnego zmagania się ze złym duchem dostrzegł kard. Léon Joseph Suenens, odpowiedzialny wówczas za Odnowę Charyzmatyczną w Kościele katolickim. Pod jego kierunkiem grupa teologów i doświadczonych charyzmatyków przygotowała, w serii tak zwanych "Dokumentów z Malines", tekst pt. Odnowa w Duchu Świętym i siły ciemności. Warto przybliżyć istotne treści tego dokumentu, gdyż w Kościele narasta świadomość zagrożeń ze strony złego ducha i potrzeby podejmowania walki o życie w prawdziwej wolności. (...)

Pastores poleca