Jak podchodzić na kolędzie do osób luźno związanych z Kościołem? W jaki sposób z nimi rozmawiać, aby ich pozyskać dla wiary?

Wizyta duszpasterska, popularnie zwana kolędą, to zwyczaj odwiedzania przez duchownych swoich parafian w okresie Bożego Narodzenia. Zatem jest to przede wszystkim okazja do spotkania z wierzącymi i praktykujący­mi katolikami. Raz w roku duszpasterz oficjalnie udaje się do ich domu, aby wspólnie się modlić, udzielić błogosławieństwa, nawiązać bliższe kontakty i dobrym słowem umocnić Kościół domowy. Zwyczaj ten wpisu­je się również w realizację zaleceń Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stwierdza, że proboszcz, "pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, (...) powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując" (kan. 529 § 1). (...)

KS. BP WIESŁAW ŚMIGIEL

Pastores poleca