"Kto jednak zobaczył Baranka, Chrystusa na krzyżu, ten wie: Bóg się zatroszczył. Spojrzenie na Baranka - na Ukrzyżowanego Chrystusa - jest też właśnie spojrzeniem w niebo, spojrzeniem na odwieczną troskę Boga. W Baranku dostrzegamy szczelinę sięgającą nieba: widzimy łagodność Boga, która nie jest ani obojętnością, ani słabością, tylko najwyższą mocą. (...) Spojrzenie na Baranka jest spojrzeniem w rozdarte niebo. Bóg widzi nas i Bóg działa, chociaż inaczej niż myślimy i inaczej niż chcielibyśmy." Słowa kard. Josepha Ratzingera, przeniknięte teologiczną mądrością, są dla nas zachętą, żebyśmy w tej lectio divina, rozważając słowo Boże zapisane w ikonie Ukrzyżowanego, ujrzeli niesamowitą troskę Boga o człowieka, która ukazuje się nam w Jego służbie. Oddaje On bez waha­nia swoje życie, aby każdego zbawić. (...)

ANDRZEJ JEROMINEK MIC

Pastores poleca