Ewangeliczna prawda o powołaniu człowieka przez Boga jest wciąż żywa, pomimo narzucającego się wrażenia, że zdani jesteśmy na życie w anonimowym tłumie lub mniej czy bardziej sformalizowanych organizacjach. Bóg nadal wzbudza i ożywia osoby oraz środowiska zorientowane na pielęgnowanie Bożego wezwania i odkrywanie sposobów, w ja­kie osobiste powołanie wpisane jest w przekształcanie wzajemnych postaw i relacji na drodze miłości, ascezy i przebaczenia. Powołanie, zarówno kapłańskie, jak i zakonne, nie jest więc kreowane ani wymyślane, lecz obiektywizowane w perspektywie wartości ewangelicznych urze­czy­wistnionych w życiu Chrystusa. "Pójdź za Mną" oznacza zatem nic innego jak zaproszenie do podzielania Bożego spojrzenia na życie czło­wieka oraz do ukształtowania osobistej tożsamości w oparciu o obiektyw­ne wartości ewangeliczne. (...)

S. BEATA ZARZYCKA ZSAPU

Pastores poleca