Jako młody człowiek sporo chorowałem. Przez okres szkoły średniej chodziłem, podpierając się kulami. Poza tym cierpiałem na alergię. Marzyłem, by zostać misjonarzem na przykład na dalekiej północy, ale, przynajmniej wtedy, w ogóle nie wchodziło to w grę.

JOSEPH RATZINGER
Głosiciele słowa i słudzy waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń
Opera omnia, t. XII
Wydawnictwo KUL
Lublin 2012, ss. 823.

Pastores poleca