Zapowiedź Benedykta XVI, że 28 lutego 2013 roku zakończy się jego pontyfikat, została w Kościele przyjęta z zaskoczeniem i niedowierzaniem. Papież tłumaczył, że podjął tę decyzję "z powodu podeszłego wieku". Tymczasem do kierowania "łodzią św. Piotra" i głoszenia Ewangelii "w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha", która w ostatnich miesiącach osłabła w nim na tyle, że musiał uznać swoją "niezdolność do dobrego wykonywa­nia" powierzonej mu posługi. (...)

PAWEŁ BIELIŃSKI

Pastores poleca