ZBIGNIEW BUCHNER

(...) O uczestnictwie i odbiorze liturgii przez wiernych w dużym stopniu decydują akustyka i oświetlenie – dzienne i sztuczne. Na stworzenie warunków akustycznych mają wpływ warunki bierne, czyli użyte materiały, ich ustawienie oraz nagłośnienie. Zastosowane materiały na ściany, podłogę i sklepienie powinny odpowiednio pochłaniać, rozpraszać dźwięk, zapobiegając jego odbiciom. Prawidłowo rozwiązane nagłośnienie zapewnia komfort słuchania i udziału w liturgii z każdego miejsca w kościele. Miałem wyjątkowe dla mnie przeżycie w kościele w małej alpejskiej miejscowości. Weszliśmy do pustego kościoła i naszą uwagę przykuł rozchodzący się dźwięk spadających kropel. Gdy się obejrzałem, odgłos ten skierował mój wzrok na tabernakulum, obok którego widoczne były, lecące z wysoka, krople wody. Dźwięk uderzenia w taflę był zwielokrotniony ekranami akustycznymi. Projektant w ten sposób odgłosem spadających kropel skierowywał uwagę w to centralne miejsce podkreślone jednocześnie światłem „wiecznej lampki”. Jest to przykład, jak również dźwiękiem można kształtować wnętrze kościoła.

Zadaniem oświetlenia, padających promieni świetlnych, jest wydobywanie centralnych miejsc liturgii. Istotne jest takie zaprojektowanie okien, aby zapewniało harmonijne natężenie światła bez oślepiania uczestników. Światło sztuczne powinno być rozwiązane w kilku układach, które wzajemnie się dopełniając, pozwolą na pełną iluminację dla podkreślenia akcji liturgicznej. Pierwszym systemem jest oświetlenie ogólne zapewniające bezpieczeństwo wszystkich obecnych. Światło punktowe ma wydobywać miejsce przewodniczenia, pulpit słowa Bożego, stół eucharystyczny. Barwa tego światła powinna być ciepła. Światło ma bajeczną możliwość wydobywania lub ukrywania planów, przestrzeni. Świadome wykorzystanie go pozwala osiągnąć piękne efekty pomagające w skupieniu i współuczestnictwie. Zapewnione powinno być równomierne oświetlenie korony tajemnic oraz wszystkich obrazów dla ich dobrego odbioru. Z doświadczenia wiem, że najlepsze modele teoretyczne (komputerowe) są bardzo pomocne w rozwiązaniach projektowych, ale dopiero w trakcie montażu można skorygować i prawidłowo zrealizować sztuczne oświetlenie wnętrza, jak i nagłośnienia. (...)

Pastores poleca