KRZYSZTOF WONS SDS

Nasze wyobrażenie o pierwotnym Kościele bywa idylliczne. Powołujemy się przy tym na Dzieje Apostolskie. W pierwszym summarium z życia Kościoła Łukasz maluje obraz młodej wspólnoty na krótko po spektakularnym nawróceniu tysięcy ludzi w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2,42-47). Ma się wrażenie, że Kościół wiódł błogie i cudowne życie, świat uśmiechał się do pierwszych wierzących, a wspólnota rozwijała się dynamicznie. Wiemy jednak, że relacja Łukasza o życiu wspólnoty czytana bez kontekstu jest niepełna i właśnie dlatego idylliczna. Wyłania się z niej „Kościół sukcesu” – inny niż ten z Ewangelii. Apostołom udało się osiągnąć więcej niż wcześniej Jezusowi. Wokół nich tłumy mnożą się w tysiące, przy Jezusie topniały z dnia na dzień. Czytamy, że wszyscy trwali w nauce Apostołów, a Jezus wielu uczniów nie potrafił przekonać do swojej nauki. Zaczęli masowo odchodzić, bo mówili, że „trudna jest Jego mowa” (por. J 6,60). W Kościele z Dziejów widzimy wiernych zjednoczonych na łamaniu chleba i modlitwie, a w Ewangelii czytamy, że w Wieczerniku przy stole siedział zdrajca i że Dwunastu pokłóciło się o to, „który z nich jest największy” (por. Łk 22,21-24). W Kościele Pięćdziesiątnicy bojaźń Boża ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów, natomiast Jezus cudotwórca, podziwiany na początku, spotykał się z coraz większym powątpiewaniem nawet wśród najbliższych. We wspólnocie jerozolimskiej wszyscy bez wyjątku przebywali razem, sprzedawali dobra i rozdzielali je między potrzebujących, a w gronie najbliższych uczniów Jezusa był złodziej, który kradł pieniądze ze wspólnej kasy (J 12,6). Wreszcie w Dziejach czytamy, że cały lud odnosił się życzliwie do powiększającej się wspólnoty uczniów, a Jezus im bliżej był Jerozolimy, z tym większą wrogością się spotykał. W Wielki Piątek, gdy konał na krzyżu, pozostała przy Nim jedynie garstka wiernych, a po jednym wystąpieniu Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy Kościół powiększył się o trzy tysiące dusz.

 

Który z tych dwóch obrazów bliższy jest rzeczywistości? Ten z Ewangelii czy ten z Dziejów? Obydwa stanowią dyptyk przedstawiający jeden i ten sam „Kościół w budowie”. (...)

Pastores poleca