KS. ANDRZEJ DOBRZYŃSKI

Benedykt XVI z właściwą sobie wnikliwością teologa sprawił, że autentyczna interpretacja Soboru Watykańskiego II stała się na nowo jednym z istotnych tematów obecnie dyskutowanych w Kościele. Inauguracja Roku Wiary w 50. rocznicę rozpoczęcia Vaticanum II (11 października 1962) stanowiła symboliczne podkreślenie prawdy, że Sobór służył pogłębieniu wiary i jej bardziej świadomemu przeżywaniu.

Karol Wojtyła był nie tylko uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, który wniósł swój wkład w przygotowanie dokumentów, lecz także wielkim znawcą nauczania Vaticanum II i twórczym realizatorem jego wskazań zarówno w archidiecezji krakowskiej, jak i podczas swojego długiego pontyfikatu. Był przekonany, że dogłębne poznanie nauki Soboru jest nieodzownym warunkiem wcielenia jej w życie Kościoła. Dlatego jako metropolita krakowski i jako papież podejmował wielki wysiłek, by przybliżyć duchownym i świeckim soborowe nauczanie. (...)

Pastores poleca