LEON NIEŚCIOR OMI

Papież Grzegorz Wielki (zm. 604) chętnie podejmował w swoich pismach tematykę moralną, w tym także – cnót. Pozostawił po sobie Moralia. Komentarz do Księgi Hioba – monumentalne dzieło, w którym zawarł bogatą myśl moralną i duchową.

 

Nie zawsze potrzebna waleczność

 

Autor Moraliów stwierdza: „Niewielkie to męstwo i waleczność, widzieć na zewnątrz zło, które można pokonać, a u siebie nie znosić niczego. Najdoskonalszą chwałą jest mężnie znosić przeciwności zewnętrzne, a domowe – łagodnie. Są bowiem również takie sprawy w życiu domowym, które nie mogą zostać skarcone bez winy karcącego; i dlatego, gdyby miały pokalać karcącego, a nie obciążają wielką winą tych, którzy tak czynią, z wielką umiejętnością trzeba je lekceważyć i znosić je, przymykając na nie oko. Jeśli nam tak uczyniono, tym szybciej przebaczymy w naszych sercach, im lepiej znamy nasze własne wykroczenia przeciwko bliźnim” (XXII,26).

Istnieją takie rzeczy na zewnątrz, którym trzeba zdecydowanie sprzeciwić się i podjąć przeciwko nim walkę. To dlatego człowiek sprawiedliwy nabywa wrogów, ponieważ nie „powstrzymywał się od słusznego sprzeciwu wobec postępujących niesprawiedliwie” (XXII,26). Ale są też sprawy drugorzędne, dotyczące własnego podwórka, w których cudza wina jest niepewna. Nieraz trzeba pobłażliwości względem cudzych przewinień, zwłaszcza że tak chętnie okazujemy ją wobec własnych. Raz waleczność, innym razem cierpliwość i łagodność – to znamiona tej samej cnoty męstwa. (...)

Pastores poleca