S. M. JUDYTA PUDEŁKO PDDM

Człowiek, spotykając Boga, wchodzi w przestrzeń relacji, która całkowicie go przekracza. Tak było ze wszystkimi bohaterami biblijnymi. Ich historia nie jest wolna od momentów lęku, kryzysów, zwątpienia. Często to sam Bóg „redukuje” siły człowieka, aby je zastąpić własną mocą. A odwaga może posiadać przeróżne odcienie i sposób wyrazu. Być odważnym to stawić czoło sytuacjom ekstremalnie trudnym, oprzeć się pokusie, nie ulec złu. Odwagą jest też konsekwentne dążenie do obranego celu pośród przeciwności. Co mówią nam swoim życiem ci, którzy „odważyli się na odwagę”? (...)

Pastores poleca