70. rocznica Powstania Warszawskiego zaowocowała obfitością różnego rodzaju przedsięwzięć, jak: publikacje książkowe, artykuły, specjalne dodatki historyczne do gazet i tygodników, wystawy, prelekcje, konkursy, wywiady, koncerty, filmy i inne inicjatywy upamiętniające to wydarzenie. Na nowo rozgorzały dyskusje na temat sensu wybuchu Powstania i winnych jego upadku, przeważało jednak pragnienie oddania hołdu bohaterom tamtych dni. (...)

HALINA ŚWIRSKA

Pastores poleca