KS. IGNACY SOLER

Beatyfikowany 27 września 2014 roku w Madrycie najbliższy współpracownik założyciela Opus Dei, św. Josemaríi Escrivy, bp Álvaro del Portillo (1914-1994), był konsultorem różnych dykasterii Stolicy Apostolskiej, między innymi Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Uczestniczył bardzo aktywnie w przygotowaniu i przeprowadzeniu Soboru Watykańskiego II. Pracował jako przewodniczący komisji przygotowawczej ds. świeckich, był sekretarzem komisji, która redagowała Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis. Miał duży wpływ na kształt tego dokumentu, który podkreśla misję prezbiterów, ważność braterstwa kapłańskiego, jak też znaczenie stowarzyszeń kapłańskich jako wyrazu tego braterstwa. (...)

Pastores poleca