ANDRZEJ KERNER

(...) Ks. Wolffowi zdarza się słyszeć zarzuty proboszczów: kogo wy przyjmujecie do szkoły katolickiej?! Albo oczekiwania rodziców należących do ruchów kościelnych, że szkoła zaaplikuje młodym sporą dawkę formacji religijnej. „Nasz obecny biskup Andrzej Czaja podkreśla: to nie jest niższe seminarium duchowne. Ta szkoła jak każda inna funkcjonująca w polskim systemie oświaty ma do spełnienia konkretne zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Natomiast wartością dodaną jesteśmy my, dorośli, którzy mamy młodzieży dać przykład życia Ewangelią. Jako nauczyciele, ucząc przedmiotów przyrodniczych czy humanistycznych, pokazujemy, jak wiara pomaga nam wzbogacić rozumienie świata i głębiej przekazywać wiedzę. Tym środowiskom, które oczekują, że jest to szkoła dla «stuprocentowych» katolików, odpowiadam słowami naszego biskupa, że nasze liceum ma być areopagiem, miejscem spotkania z tym światem, w którym nawiązywany jest dialog” – tłumaczy ks. Henryk Wolff. (...)

Pastores poleca