KARD. BÉCHARA BOUTROS RAÏ


Sytuacja na Bliskim Wschodzie, szczególnie po upadku Arabskiej Wiosny, przybrała bardzo niebezpieczny obrót, przejawiający się zwłaszcza w nagłym nasileniu muzułmańskiego fundamentalizmu. Tendencja ta osiągnęła punkt kulminacyjny wraz z pojawieniem się Islamskiego Państwa Iraku i Syrii (ISIS). Chrześcijanie ostatecznie płacą najwyższą cenę za cały ten proces i sama ich obecność w tym regionie, datująca się od czasów Chrystusa, jest dziś poważnie zagrożona. Najpierw opiszę pokrótce ich sytuację, zapewne znaną wielu tu obecnym. Później przedstawię sugestie działań na rzecz odwrócenia zaistniałego procesu i zachowania, na ile to możliwe, obecności chrześcijan w regionie. Na koniec zaproponuję kilka rozwiązań. (...)

Pastores poleca