KS. STANISŁAW DYK

(...) W procesie głoszenia słowa Bożego, podobnie jak w całym procesie zbawczym, Bóg działa i staje się obecny zawsze mocą Ducha Świętego. Duch Święty jest „bezpośrednim źródłem wszelkiego obdarowania” i „jakby podmiotem samoudzielania się Boga w porządku łaski” (TMA, 44). Kaznodzieja nie może zatem zapomnieć, że w swojej posłudze potrzebuje mocy Ducha. Ma bowiem do czynienia z sacrum, ze słowem świętego Boga, słowem działającym i przynoszącym zbawienie. Brak takiej świadomości wydaje się wskazywać, że sam kaznodzieja uległ zeświecczeniu, którego źródłem może być rutyna, czyli oswojenie z tym, co święte, bądź zwyczajny brak wiary. (...)

Pastores poleca