W kościele parafialnym w Szewnie znajduje się tablica upamiętniająca dawnego jej duszpasterza, ks. Marcina Popiela (1904-1991). U samej góry widnieją biblijne słowa: „Stałeś się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9,22). Trafnie ujmują osobę i działalność duchownego, który w trudnej rzeczywistości powojennej i komunistycznej Polski całkowicie oddał się na służbę powierzonej mu wspólnoty Kościoła. Pokonywał różnorodne bariery (mentalne, polityczne, ekonomiczne), był człowiekiem nowej ewangelizacji i Soboru Watykańskiego II już dwie dekady przed jego rozpoczęciem. (...) Wikariusze z Szewny przyznają, że utrzymywał z nimi wspaniałe relacje: „Tworzyliśmy zgraną wspólnotę kapłańską, pełną przyjaźni i braterskiej współpracy”. Ufał im, uczył ich samodzielności i odpowiedzialności; przy okazji też ciężkiej pracy duszpasterskiej. Każdy z wikarych był odpowiedzialny za konkretną kaplicę i mógł tam wykazać się samodzielnością. Proboszcz pomagał i podpowiadał, ale generalnie rzucał wikarych na głęboką wodę. Nie traktował ich jak typowy przełożony. Uważał, że przełożony to ten, kto słucha innych i dużo robi. (...)

ANNA M. FASZCZOWA

Pastores poleca