DARIUSZ KOWALCZYK SJ


(...) Wśród fałszywych reformatorów Kościoła można by wyróżnić takie kategorie, jak na przykład: ułatwiacz, demaskator, reformator otwarty, sabotażysta. Trzy pierwsze typy są bardzo do siebie podobne, ale inaczej rozkładają akcenty. Czwarty różni się zasadniczo tym, że jego działanie od początku wypływa ze złej woli szkodzenia Kościołowi.

Ułatwiacz

Jak sama nazwa wskazuje, chce ułatwić bycie katolikiem, uczynić przynależność do Kościoła mniej problematyczną. Uważa, że obecny katolicyzm ze swoimi przykazaniami i zasadami jest zbyt rygorystyczny, nie przystaje do mentalności współczesnego człowieka, który przede wszystkim chce wieść życie wygodne i przyjemne. Jeśli poluzujemy – myśli sobie ułatwiacz – to wielu z tych, którzy przestali chodzić do kościoła, powrócą. Tego rodzaju reformator ponad wszystko przedkłada dobrą atmosferę, lubi, jak go inni poklepują po plecach, i by nie zostać tego rodzaju gratyfikacji pozbawionym, gotowy jest na daleko idące rozwadnianie katolickiej nauki. Wiadomo bowiem, że głoszenie jednoznacznych zasad budzi niekiedy sprzeciw, wywołuje napięcia, a nawet konflikty. Ułatwiacz natomiast uważa, że Ewangelia to powszechny pokój, a nie napięcia. Reforma Kościoła w tej perspektywie polega na kolejnych przystosowaniach do światowych trendów. (...)

Pastores poleca