Książka ta powinna stać się katechizmem dzisiejszego chrześcijanina, ponieważ prosto i szczerze uczy sposobu myślenia w Kościele. W podtytule czytamy: V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument Końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w nim życie. W Polsce została wydana na zlecenie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, opatrzona Wstępem bp. Grzegorza Rysia, jego przewodniczącego. Wagę dokumentu z Aparecidy podkreśla papież Franciszek, cytuje go często w adhortacji Evangelii gaudium. Bp Ryś we Wstępie przytacza swą rozmowę z Papieżem, który zauważa trzy istotne elementy w treści dokumentu. Po pierwsze, kwestia bycia uczniem Jezusa. „Czy twoje oczy są oczami ucznia Jezusowego?” Chodzi o widzenie z wiarą, patrzenie jak Jezus, w innym wypadku wiara staje się jedynie ideologią. Po drugie, zaangażowanie misyjne, bez którego nie można być rzeczywiście uczniem Jezusa. Bycie uczniem i misjonarzem to „dwa konieczne wymiary tej samej Osoby!”, dlatego z Aparecidy płynie mocne wezwanie do duszpasterskiego nawrócenia. Po trzecie, doświadczenie wzrostu Kościoła, które dokonuje się poprzez świadectwo jego członków. To właśnie świadectwo pociąga skutecznie do żywego Kościoła, wciąga do niego, przyczynia się do autentycznego nawrócenia, a nie jedynie formalnej przynależności. Mówiąc o sposobie powstawania dokumentu, Papież zwrócił uwagę na to, że nie był przygotowywany wcześniej i jest rzeczywistym owocem działania Ducha Świętego, który budował podczas synodu jedność biskupów; powstał w sanktuarium maryjnym, gdzie wciąż przebywali pielgrzymi, zatem rodził się także z ich modlitwy; każdy dzień biskupi zaczynali Eucharystią sprawowaną z wiernymi, więc dokument powstał nie ponad Ludem Bożym, ale w spotkaniu z nim. Wypowiedź Franciszka jest najlepszą zachętą do sięgnięcia po Aparecidę. Z dokumentu bije radość ze świadomości bycia świadkiem Chrystusa i tworzenia communio Ecclesiae oraz znaczenia „historycznej godziny wyzwań”, w której Kościół pełen nadziei podejmuje zadanie formowania uczniów Chrystusa.

ank

Pastores poleca