Trzy części książki ukazują tytułowy temat w całości: od historii biblijnej i tradycji Kościoła, poprzez historię medytacji, po współczesne zagrożenia i analizę odpowiedzi danej na te niebezpieczeństwa przez Magisterium Kościoła. Autorzy przedstawiają medytację od strony teoretycznej i praktycznej. Dają przy tym możliwość spotkania ze świadectwem biblijnym, Ojców Kościoła i średniowiecznych wybitnych mistyków.

Na tym tle jasne się staje, że Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM) jest w rzeczywistości daleko od chrześcijaństwa. W książce dokładnie wykazano błędy Mantrycznej Medytacji Transcendentalnej (TM) i mantrycznej medytacji monologicznej (MMM), tak obecnie promowanych przez niektóre środowiska. Proponowane tam metody nie tylko powodują porzucenie medytacji zbawczych dzieł Boga, ale także samej idei Trójjedynego Boga, który jest miłością. W zamian oferują zanurzenie się w nieokreślonej otchłani boskości lub nicości. Autorzy zwracają uwagę, że nie można kierować się subiektywnym poczuciem skuteczności tych technik medytacyjnych. „Nie można wprowadzenia zupełnie nowej metody modlitewnej – a więc słuchania czystego brzmienia bezosobowej mantry – przedstawiać jako kontynuacji katolickiej tradycji modlitewnej, gdyż w chrześcijaństwie takiej tradycji nie było.” Dochodzi wówczas do wykształcenia niechrześcijańskiej reinterpretacji Biblii, fałszywego przedstawiania historii Kościoła oraz relatywizacji wartości chrześcijaństwa. Mimo to autorzy proponują z uwagą wysłuchać postulatów zwolenników chrześcijańskiej medytacji mantrycznej i wyciągnąć wnioski. M.in. ważne wydaje się żądanie odnowienia modlitwy medytacyjnej według wskazówek Jana Kasjana, z tym że tego prawdziwego, historycznego, nie zaś zrekonstruowanego na pożytek pseudochrześcijańskich ruchów. Pomocą w tym dziele jest wydany w 1989 roku dokument Kongregacji Doktryny Wiary Orationis formas. Autorzy widzą w nim ogromną pomoc dla chrześcijan zagubionych w swych poszukiwaniach form medytacji i zajmują się szczegółową analizą jego treści. Wydawcy zależało, aby książka była powszechnie dostępna. Dlatego pod adresem http://digital.fides.org.pl/Content/1532/medytacje_internet.pdf można z nią się zapoznać.


ank

Pastores poleca