KS. MAURO COZZOLI

(...) W godzinie próby nadzieja otwiera na Boga – źródło i rację bytu powołania księdza i jego misji; Boga ukrytego, ale nigdy nie nieobecnego, przed którym Jezus stawia nas jako dzieci przed Ojcem. Właśnie ta nadzieja synowska, której uczył Ukrzyżowany i którą ożywia Duch Święty, stanowi wielkie źródło siły dla księdza w godzinie krzyża.

Nadzieja nie zmienia sytuacji materialnie, ale zmienia osoby. Wpływa na motywację i pasję, by zatroszczyć się o siebie, zaprowadzić ład w życiu wewnętrznym i zewnętrznym, uzdrowić rany dające się wyleczyć, pielęgnować w sobie przekonanie o własnych możliwościach, inwestować w ufność. I żeby z duchem pojednanym i otwartym stawiać czoło trudnościom i przeciwnościom. (...)


Pastores poleca