Czy Jezus już nam nie wystarcza? Zmęczyła nas przyjaźń ze Słowem, które stało się ciałem, wolimy teraz przeżyć jakieś bardziej satysfakcjonujące «doświadczenie duchowe»? Czy odczuwamy jeszcze pragnienie «żywego Boga»? Czy raczej wybieramy narcystyczną przyjemność naszego ego?” – pyta o. Jacques Verlinde. Wszechstronna wiedza autora połączona z osobistym doświadczeniem duchowości wschodnich i ezoteryki sprawia, że zbiór jego odpowiedzi na pytania słuchaczy francuskiego Radia Notre-Dame to cenne kompendium wiedzy o nowych formach duchowości i nowych doktrynach. W zglobalizowanym świecie, w Polsce też, ulegamy dziś wpływom różnych prądów New Age, okultyzmu, medycyny alternatywnej, „prawda i fałsz leżą nieraz tak blisko siebie, że trudno je odróżnić”, celem rozwoju duchowego staje się samorealizacja i duchowa harmonia, a znajomość prawd wiary nauczanych przez Kościół katolicki jest coraz słabsza. Verlinde kompetentnie i cierpliwie, ale jednoznacznie porządkuje pojęcia i wyjaśnia: to nieprawda, że wszystkie religie są sobie równe, gdyż „to, do czego dążą ludzie dobrej woli wszystkich religii świata i czego nie mogą osiągnąć, Bóg spełnił dla nich w Jezusie Chrystusie”; subiektywne doświadczenie nie może być podstawą wiary; stany świadomości wprowadzane przez techniki orientalne są nie do pogodzenia z chrześcijaństwem, gdyż nie otwierają na łaskę Bożą i na obecność osobowego Boga; nie istnieje coś takiego jak „chrześcijańska joga”, bo technik jogi czy zazen nie można oddzielić od ich wymiaru duchowego; „metody modlitwy” inspirowane technikami medytacji orientalnej są tylko technikami, bo zastąpienie hinduskiej mantry pojęciem chrześcijańskim nie wystarcza, „aby dana technika mogła zostać «ochrzczona» i włączona w chrześcijańską drogę rozwoju duchowego”. Wiara w obiektywną i absolutną prawdę o Bogu wymaga pracy umysłu, a zarazem zmysłu krytycznego i radykalizmu. „Nie wystarczy – twierdzi o. Verlinde – wyeliminować tego, co oddala nas od Chrystusa, czasem trzeba odciąć się także i od tego, co nas do Niego nie przybliża”.


ak

Pastores poleca