S. MAŁGORZATA KRUPECKA USJK

(...) Przykład św. Urszuli wydaje się o tyle atrakcyjny ewangelizacyjnie, że mamy do czynienia ze świętą kobietą sukcesu, cieszącą się autorytetem za życia, obracającą się z taką samą łatwością wśród biedoty wiejskiej czy mieszkańców robotniczych przedmieść wielkomiejskich, jak i w elitarnych kręgach społeczno-kościelnych, postrzeganą przez media w XX-leciu międzywojennym jako „jedna z czołowych kobiet w Polsce”.

Jezuita, o. Stefan Dzierżek, wychowanek św. Urszuli, zanotował we wspomnieniach o niej: „Moja matka powiedziała mi, że na jakimś kongresie, gdy matka Urszula miała przemawiać, wyrażano się, że teraz będzie przemawiać najmądrzejsza kobieta w Polsce”. (...)


Pastores poleca