TOMASZ SEKULSKI MIC

(...) Historia Kościoła pokazuje jasno, że na dzisiejszej, zakonnej mapie świata nie ma już niektórych klasztorów i instytutów. Najczęściej powtarzaną przyczyną zanikania zakonów jest stwierdzenie, że zabrakło im powołań albo że dzieło, które realizowały, straciło swą aktualność.

To bardzo powierzchowna diagnoza. Trafniejsza wydaje się ta, która zwraca uwagę na przyczyny wewnętrzne, takie jak na przykład utrata swej tożsamości przez członków, ich zeświecczenie, niezdolność do reinterpretacji charyzmatu na miarę swoich czasów, niewierność regule i zamysłowi założyciela, sprzeniewierzenie się swej misji czy skupienie się tylko na administrowaniu. (...)


Pastores poleca