(…) Należy jednak przypomnieć, że jeszcze przed ogłoszeniem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Polsce dość duża grupa kapłanów mogła uwalniać od ekskomuniki i w konsekwencji rozgrzeszyć grzech aborcji. Już w roku 1984, rok po ogłoszeniu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, „celem ujednolicenia na terenie całej Polski uprawnień do rozgrzeszania z ekskomuniki latae sententiae, w którą wpadają dopuszczający się przestępstwa przerwania ciąży, stosownie do normy kan. 1398” Konferencja Episkopatu Polski na sesji biskupów diecezjalnych określiła kapłanów, którzy jako spowiednicy otrzymują od swojego biskupa diecezjalnego uprawnienie do zwalniania z tej ekskomuniki.

Są to: a) księża dziekani i wicedziekani, b) proboszczowie i administratorzy parafii, c) wszyscy kapłani spowiadający w kościele katedralnym oraz w sanktuariach określonych przez biskupa diecezjalnego, d) przełożeni wyżsi i przełożeni domów kleryckich instytutów życia konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego. Zgodnie z tym samym postanowieniem KEP wszyscy spowiednicy mogą uwalniać z ekskomuniki przewidzianej za przerwanie ciąży w następujących sytuacjach: a) w czasie Komunii wielkanocnej, misji i rekolekcji, b) w czasie kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów parafialnych, c) z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów, d) z okazji spowiedzi w szpitalach i chorych, którzy nie wychodzą z mieszkania, oraz kobiet ciężarnych, e) z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z okresu jednego roku. (…)

Pastores poleca