Najważniejszym przedsięwzięciem duszpastersko-finansowym św. Pawła była zbiórka ofiar od poganochrześcijańskich Kościołów z terenów dzisiejszej Turcji i Grecji dla judeochrześcijańskiego Kościoła-Matki w Jeruzalem. Ten szeroko zakrojony projekt miał na celu nie tylko materialną pomoc jerozolimskiej wspólnocie, ale także – a może nawet przede wszystkim – uwiarygodnienie misyjnej działalności Pawła wśród pogan, wraz z jego bardzo liberalnym spojrzeniem na kwestię obowiązywalności żydowskiego Prawa, w oczach żydowskich wiernych, mocno przywiązanych do religijnego dziedzictwa judaizmu. Pawłowy sposób sformułowania i uzasadnienia przeprowadzanej zbiórki jest przy tym niezwykle bogaty, obejmujący wiele wymiarów duchowego i materialnego życia wierzących. (…)

Pastores poleca