(...)Wielkim ciosem dla sióstr w Adenie było także porwanie ich kapelana, ks. Thomasa Uzhunnalila, salezjanina. Wywleczono go z kaplicy chwilę po tym, jak udało mu się spożyć konsekrowane hostie, ratując je przed profanacją. Napastnicy niemiłosiernie splądrowali całą kaplicę. Doszczętnie zniszczyli tabernakulum, krzyż, egzemplarze Biblii oraz figurę Matki Bożej. (...)

A. M. F.

Pastores poleca