Mamy za sobą dwa synody poświęcone rodzinie i opublikowaną w ślad za nimi papieską adhortację. Wydaje się, że sytuacja – od strony duszpasterskiej – po tak wielu dyskusjach, publikacjach i ostatecznym zabraniu głosu przez Papieża powinna być bliska ideału. Księża otrzymali bowiem istotny zastrzyk praktycznej wiedzy o problemach współczesnej rodziny oraz mocny impuls motywacyjny do tego, by poświęcić jej więcej czasu i uwagi pośród swoich licznych zaangażowań duszpasterskich. (...)

OD REDAKCJI

W artykule ks. Piotra Mazurkiewicza zamieszczonym w 73. numerze PASTORES (s. 137) początek zdania w drugim akapicie powinien brzmieć: Mogą zatem dziwić słowa skierowane przez francuskich duchownych do kard. Marca Ouelleta 14 października 2016 roku...

Za powstały błąd przepraszamy.

Pastores poleca