Z JÓZEFEM AUGUSTYNEM SJ, współtwórcą i pierwszym redaktorem naczelnym „Pastores”, rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym, rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i ks. Wojciech Bartkowicz

 

(...) Niestety, mamy w przestrzeni medialnej sporo zachęt ze strony środowisk wrogich religii do brutalnego ataku na zasady głoszone przez Kościół, na księży. Jest na przykład coś demonicznego w zachęcie do apostazji, wyrzeczenia się Kościoła, kierowanej przez pewne środowiska do ludzi młodych. Tego rodzaju propozycje oswajają nieprawość, brutalne zachowania, również na terenie świątyni. Media co rusz donoszą o prowokacjach uderzających w chrześcijaństwo, w Kościół. Moralność w czasie wojny i gwałtownych rewolucji wymaga heroizmu. Powiedziałbym tak: moralnie każdego stać na heroizm, ale nie każdy się na niego decyduje. Przemocowe lansowanie gender czy LGBT – to przecież rodzaj rewolucji, i to nie tylko w moralności, ale w całym życiu społecznym. A ponieważ nie godzimy się na tę „rewolucyjną wizję” człowieka i miłości, bywamy przedmiotem ataku. Kampania LGBT „Przekażmy sobie znak pokoju” to jedna wielka prowokacja uderzająca w naszą największą świętość, w Eucharystię. (...)

 

 

Z MARKIEM JURKIEM, posłem do Parlamentu Europejskiego, prezesem Prawicy Rzeczypospolitej, historykiem i publicystą, rozmawia ks. Mirosław Cholewa

 

(...) Rzeczywistość postrzegamy z jednej strony poprzez język, z drugiej zaś język ją opisuje. Jeśli przestaniemy używać języka opisującego rodzinę, począwszy od rozróżnienia płci, jeśli uznamy, że płeć to gender, konwencja kulturowa dowolnie wykorzystująca przypadkowe w

istocie różnice biologiczne – stracimy co najmniej częściowo zdolność normalnego życia, rozumienia etycznych ram rzeczywistości. A co za tym idzie, stracimy zdolność angażowania się w zmienianie świata. (...)

Pastores poleca