Pokaźnej objętości dzieło autorstwa 143 polskich i zagranicznych badaczy, pod redakcją naukową specjalistów z Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dostarcza wiedzy o wartościach i stanowi – jak zaznacza w Przedmowie bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski – „odpowiedni instrument dla pogłębionego rozumienia wychowania, jego procesu, celów, treści i aktywności poszczególnych podmiotów”. Podstawę teoretyczną prezentowanych w encyklopedii haseł stanowi personalistyczny nurt filozofii oraz pedagogiki oraz koncepcja obiektywnego, nie zaś subiektywnego, ustalanego czy negocjowanego, istnienia wartości. Działaniami wychowawczymi objęta jest osoba, której pomaga się w rozwoju i dorastaniu do pełni człowieczeństwa oraz w odczytywaniu i przyjmowaniu świata wartości, a także dokonywaniu właściwych wyborów. Te zaś dotyczą szeregu płaszczyzn: biologicznej, psychicznej, społecznej, kulturowej, światopoglądowej i religijnej. Tych właśnie sfer dotyczą prezentowane w encyklopedii wartości oraz zagadnienia związane z wychowaniem ku wartościom – ujęte w 346 haseł. Obok uszczegółowionych cnót i wad, zdolności, zasad, sektorów wychowania, kategorii rozwoju i wielu innych teoretycznych zagadnień z obszaru antropologii, aksjologii, pedagogiki można znaleźć „czas wolny”, „dobry obyczaj”, „humor”, „kulturę osobistą”, „pracoholizm” „stół i jego wartość”, „zabawę” czy „zaradność”. Uwagę osób szukających haseł związanych z dzieckiem, jego rozwojem, wychowaniem zatrzymają z pewnością różne „obrazy” dzieciństwa zagrożonego, a wśród nich m.in. dzieciństwo w biedzie, zniewolone, osamotnione, skomercjalizowane, multimedialne. Wielu inspiracji może dostarczyć „wspólnota klasy szkolnej”, „teatr szkolny” czy „literatura dla dzieci i młodzieży”. Adresatami tego pierwszego w naukach pedagogicznych dzieła leksykograficznego są wszyscy, którym integralne wychowanie, wsparte na mocnym antropologicznym fundamencie, rzeczywiście leży na sercu.

 

af

Pastores poleca