(…)Wielką radością dla mnie było to, że przełożeni seminarium pozwolili mi współpracować z harcerzami w Krakowie. Włączyłem się w pracę duszpasterską w małopolskim ZHR. W tym czasie dane mi było poznać Organizację Skautingu Katolickiego, który wchodzi w skład Federacji Skautingu Europejskiego (FSE). Ruch harcerstwa katolickiego w Polsce zrodził się w 1982 roku jako odnowa harcerstwa poddanego próbie ideologizacji komunistycznej w latach powojennych. Jako kleryk współpracowałem z tymi dwiema organizacjami, wychodząc z założenia, że jestem zakonnikiem, że mam nieść Jezusa tam, gdzie Go ludzie potrzebują i poszukują. Chodziłem wówczas na zbiórki drużyn, ogniska środowisk, jeździłem na zimowiska i obozy letnie. Prowadziłem dzielenie się słowem Bożym, opowiadałem historię powołania, dawałem świadectwo swojej wiary i miłości do Boga, do Kościoła i Matki Bożej. (…)

 

MARCIN BUNTOW OFMConv

Pastores poleca