Każde dziecko jest inne i niepowtarzalne, lecz wszystkie dzieci łączy to, że stoją u progu życia. Św. Jan Paweł II widział w dzieciach przyszłość ludzkości i Kościoła. Dostrzegał w ich oczach nadzieje, ale i dramaty współczesnego świata. Początek jego pontyfikatu zbiegł się z obchodzonym w 1979 roku Międzynarodowym Rokiem Dziecka. Spotkania z dziećmi przewijały się przez cały okres jego posługi jako następcy Piotra, zarówno w Rzymie podczas audiencji czy odwiedzin parafii Wiecznego Miasta, jak i podczas pielgrzymek po Włoszech i po świecie. Niewątpliwie List do dzieci, ogłoszony 13 grudnia 1994 roku, stanowi wymowny przykład troski Papieża o dzieci jako o przyszłość świata, którą tworzymy już dziś przez rodziny i wychowanie młodych pokoleń. Może być również uważany za swego rodzaju kompendium teologii dziecka i duszpasterstwa najmłodszych. Warto więc powracać do refleksji zawartych w tym liście, poszukując w nim twórczych inspiracji dla obecnych wyzwań. (…)

Pastores poleca