(…)Uczeń Jezusa nie może być celebrytą, którego jedyną cechą jest bycie nad kimś, na górze. Zamiast być, trzeba stawać się. Dynamizm życia ucznia Jezusa jest wyznaczany przez gotowość zmiany swego sposobu patrzenia i oceniania. Uczeń musi nawracać się w swoim myśleniu na Jezusa, przyjmując proponowane przez niego kryteria i wartości, co wymaga odwrócenia się i porzucenia ludzkich miar wielkości. Uczeń Jezusa nie ma naśladować wielkich tego świata, gdyż jest wezwany do nabycia usposobienia samego Jezusa (Flp 2,5 nn.). Jest to proces ciągły, w wymiarze ludzkiego życia jakby niekończący się, konieczny jednak dla wejścia do królestwa niebieskiego. Dlaczego w życie ucznia Jezusa jest wpisane nawracanie się? Co znaczy dla ciebie naśladowanie Jezusa? W jakim stopniu twoje nawracanie się jest ukierunkowane na „stanie się jak dzieci”? (…)

Pastores poleca