W trakcie praktyk duszpasterskich seminarzyści posyłani są przez przełożonych do parafii z jakąś konkretną posługą, często na prośbę proboszcza danej parafii. Może to być pomoc w niedzielę lub w czasie rekolekcji parafialnych lub w innych okolicznościach.

Zazwyczaj księża proboszczowie w swojej życzliwości dają klerykowi jakąś drobną kwotę pieniędzy, którą mogą przeznaczyć na swoje potrzeby. Również ja zacząłem wyjeżdżać na te praktyki. Początkowo w ogóle nie myślałem o wsparciu finansowym. Ważna dla mnie była możliwość kontaktu z ludźmi, pomoc księżom i uczenie się posługi duszpasterskiej. Z biegiem czasu przy każdym takim wyjeździe coraz bardziej pojawiała się jednak we mnie myśl-pytanie: ile dostanę w kopercie? Nie był to główny motyw praktyk, ale zauważyłem, że myśli te coraz bardziej mnie zajmowały. Pojawiła się też podejrzliwość i zazdrość, że może koledzy pojechali na „lepsze” parafie, gdzie dostaną więcej ode mnie. (…)

KSIĄDZ

 

Pastores poleca