Z KS. MACIEJEM WAROWNYM, proboszczem w diecezji Fréjus-Tulon we Francji, członkiem zarządu Szkoły Formacji Duchowej Dzieła Ewangelizacyjnego w Archidiecezji Lubelskiej, rozmawia Marcin Walczak

 

(…) Nie życzę Polsce takich zmian społecznych, jakie dokonały się we Francji. Społeczeństwo francuskie upada na naszych oczach, konsumpcjonizm prowadzi ostatecznie do zupełnej pustki. Nie mamy już siły, zaczynamy się krztusić i zapychać tą konsumpcją. Francuzi próbują podtrzymywać swoją kulturę poprzez wymyślanie coraz to nowszych sposobów na przeżywanie przyjemności, na konsumowanie świata. Mam nadzieję, że Polacy szybko odkryją, że taka propozycja to droga donikąd, że w takim konsumowaniu nie ma życia. Ufam, że Kościół w Polsce nie pójdzie w kierunku francuskim. Czarne wizje w rodzaju: jak wejdziecie do Unii, to u was też kościoły opustoszeją, nie okazały się prawdziwe. Zauważam jednak, że i w Polsce występuje coraz większy rozziew pomiędzy praktykowaną wiarą a faktyczną mentalnością funkcjonującą w rodzinach. Coraz więcej technokratyzmu, dominacji portali społecznościowych nad realnym życiem. Dla duszpasterstwa szczególnie istotnym problemem jest funkcjonujące wśród młodzieży życie chwilą. (…)

 

Pastores poleca